Så här fungerar en autoklav

Det var den franske mikrobiologen Charles Chamberland som 1879 uppfann autoklaven, och den har flera olika användningsområden. Den kan till exempel användas som en sorts tryckkokare som steriliserar glas, metaller, plast, kemikalier och textilier. Ibland används autoklaver även inom sjukvården, tandvården, i biologiska laboratorier och för sterilisering av livsmedel. De tål alltså både höga temperaturer och tryck. Autoklaverna använder koncentrerad ånga som under högt tryck steriliserar olika sorters material. En indikator finns som säger till när rätt värme och tryck uppnått rätt nivå.

Olika sorters autoklaver

Det finns allt från små till stora autoklaver, där de små kallas bordsautoklaver. Dessa används oftast hos tandläkare, tatuerare, ögonläkare och veterinärer. Denna autoklav måste fylla Europastandards EN13060 (SS-EN 13066) krav och den delas utifrån tre olika huvudgrupper:

  • B-cykel (big) – Denna modell ska kunna sterilisera alla sorters frakt precis som en stor

autoklav klarar av

  • S-cykel (specific) – En autoklav som är specialtutvecklat och provad för ett speciellt

fabrikat eller packning

  • N-cykel (naked) – Den här autoklav kan bara sterilisera pålitliga och testade produkter

som inte får vara porösa

Så fungerar en autoklav

För att en autoklav ska fungera perfekt, måste den interna temperaturen ha minst 250 grader Fahrenheit. När det gäller utrustning som har höga koncentrationer av organismer som är oönskade, blir steriliseringen tid längre. Om frakten är tätt placerad tar det också längre tid för autoklaven att nå önskad temperatur.

Olika program

Autoklaver kan användas till många områden. Inom den kemiska industrin används autoklaver för att producera olika färgämnen och underlätta för speciella reaktioner som fordrar höga tryck. När det gäller medicinska områden används autoklaver för sterilisering av kirurgiska redskap hos https://www.ad-medical.se/. Då placeras redskapen i en behållare som läggs i autoklaven, sedan värms vattnet under tryck till det nått sin kokpunkt. En atmosfär framkallas som hindrar bakterieväxten och redskapet steriliseras.

Säkerhet

Givetvis måste du ha någon form av säkerhetsutrustning när du använder en autoklav, och några av de viktigaste redskapen är handskar som klarar av värmen, skyddsglasögon, en laborationsrock och skor som går över overallens ben. Du kan inte bara gå in i en autoklav hur som helst, innan dörren öppnas måste en operatör se till att trycket är omkring noll, annars kan du få brännskador av ångan.  När materialet har steriliserats klart bör ångan släppas ut väldigt långsamt och materialet bör svalna minst i tio minuter innan det kan hanteras.

Vad bör inte användas i en autoklav

Allt går dock inte allt steriliseras i en autoklav, ett exempel på det är slutna containrar, de kan explodera av fel värme och fel tryck. Lösningsmedel, radioaktiva material och kemikalier som är frätande bör aldrig användas i en autoklav.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *